×

Gemi Ana Makina Ve Yardımcı Makina Bakım Ve Onarımı  • 2 ve 4 zamanlı ana ve yardımcı makinelerin bakım ve onarımının yapılması
  • Servis anlaşması
  • Periyodik bakım
  • Üretici talimatları doğrultusunda tamir yapılarak geminin en kısa sürede operasyona devam etmesi
  • Gerekli personel ve ekipmanın organize edilerek gemiye transferi
  • Hasarın tanımı ve tamir yöntemlerinin belirlenmesi
  • Çalıştırma ve test
  • Hasar raporlarının hazırlanması 

                 

                 Makine Montaj ve Start-up